GDPR Policy

GDPR, kişisel verilerin Avrupa Birliği (AB) vatandaşları tarafından işlenmesine ilişkin düzenleyici kurumdur. GDPR’nin temel amacı, vatandaşlara kişisel verileri üzerinde kontrol sağlamaktır. Inat TV ürünleri, AB gizlilik politikasına uygundur.

GDPR, 11 bölüm ve yaklaşık 100 makale içermektedir. Aşağıda en önemli makalelerden bazıları verilmiştir.

Avrupa Birliği – Genel Veri Koruma Yönetmeliği

Madde 5: “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler”: Inat TV, kişisel verilerin güvenilir bir yöneticisidir. Müşteri verileri yalnızca eğitim hizmetleri sağlamak için kullanılabilir. Bu veriler satılmaz veya pazarlama amacıyla kullanılmaz.

Madde 17: “Unutma Hakkı”: Okullar, iNat TV kullanıcılarını istedikleri zaman hariç tutabilir. Bireysel kullanıcılar, iNat TV’a eklenen verileri istedikleri zaman silebilir. iNat TV, artık iNat TV kullanmayan okullardan verileri hızla kaldırır.

Madde 32: “İşleme Güvenliği”: iNat TV, tüm gizli ve güvenli kişisel bilgileri saklar. iNat TV ekip üyeleri, sözleşmeye dayalı gizlilik anlaşmalarına tabidir. iNat TV  veri güvenliği önlemleri, veri yönetimi, kişisel veri erişim kısıtlamaları, veri şifreleme (etkin olmayan veri ve veri iletimi için), veri sisteminin izlenmesi, acil durum planları ve iletişimi kullanırken kişisel bilgilere erişimi olan yetkisiz kişiler için dahili politika ve prosedürleri içerir. ağlar iletilir.

Diğer Önemli Makaleler:

Madde 33: “Kişisel verilerin ihlalinin denetim makamına bildirilmesi”: GDPR, denetim makamının kişisel verilerin ihlalinin tespit edilmesinden itibaren 72 saat içinde GDPR’yi bilgilendirmesini gerektirir. Kişisel bilgilerin yetkisiz olarak ifşa edilmesiyle sonuçlanan bir güvenlik ihlalini belirleyin: iNat TV, etkilenen müşterileri derhal bilgilendirir, bir araştırma yürütür ve veri sistemlerinin bütünlüğünü mümkün olan en kısa sürede geri yükler. iNat TV tam olarak işbirliği yapacak ve bu ihlalden etkilenenlere gerekli raporları gönderecektir.

Madde 35: Etki Değerlendirmesi Etki Değerlendirmesi: iNat TV, sistemlerimizin çeşitli güvenlik değerlendirmelerini gerçekleştirir. Bazı güvenlik testleri her yıl, bazıları daha sık, bazıları ise sürekli olarak yapılır.

Madde 37: “Bir Veri Koruma Görevlisinin Atanması”: iNat TV’un güvenlik kontrollerini gerçekleştirmeye yetkili ve ürün geliştirme üzerinde etkisi olan atanmış bir Veri Koruma Görevlisi vardır.

Madde 44: “Genel iletim ilkesi”: MSG’de verilerin egemenliğini/ikametini teşvik etmek için, Yönetmelik Avrupa Komisyonu’na verilerin iletildiği üçüncü ülke mi yoksa üçüncü bir ülke mi olduğuna karar verme yetkisi verir. doğru yol Koruma düzeyi GDPR yeni olduğundan, Komisyon henüz üçüncü bir ülke veya bölgeye yetki vermemiştir. AB veya Birleşik Krallık’taki iNat TV müşterileri, bir AB veri merkezine (Frankfurt, Almanya) atanır. Bu AB veri merkezi, gerekli tüm iNat TV uygulamalarını ve veri sunucularını yönetir. Bu veri merkezinin dışında sunucular, verileri depolamak veya AB veya Birleşik Krallık’taki müşterilere hizmet sağlamak için kullanılmaz.